زلزله شناسان از انفجار در محل های نشت گاز از «جریان شمالی» خبر داده اند.

104


زلزله شناسان در سوئد و دانمارک انفجارهایی را در محل های نشت گاز در خطوط لوله گاز نورد استریم روسیه و نورد استریم 2 ثبت کرده اند. به گزارش «آرمنپرس»، اینترفاکس به نقل از مرکز ملی لرزه نگاری سوئد گزارش داد. بیورن لوند، کارشناس این مرکز گفت: «شکی نیست که انفجارهایی رخ داده است.

Source link