آرتور خاچنتس و ایزن ویدئویی تقدیم به قهرمانان جنگ 44 روزه ارائه کردند – اخبار ارمنستان

154

آرتور خاچنتس و ایزن خوانندگان آرتسکی آهنگ و نماهنگ جدیدی را به یاد قربانیانی که در جنگ 44 روزه برای وطن به شهادت رسیدند ارائه کردند.

اشعار آهنگ “هیچ پسری وجود ندارد” توسط مجریان – آرتور خاچنتس و ایزن نوشته شده است، نویسنده موسیقی خود خاچنتس است. نویسنده ویدیو کلیپ هرچیا هاروتونیان است.

Source link