این سرباز خصوصی که از 14 سپتامبر مفقود شده بود، پیدا شد

86


سرباز سامول گریگوری آنتانیان که از 14 سپتامبر مفقود شده بود، در 27 سپتامبر در جریان تجاوز نظامی گسترده آذربایجان پیدا شد. وضعیت سلامتی این سرباز مساعد است. این را وزارت دفاع جمهوری ارمنستان گزارش داده است.

Source link