تصویربرداری سالن نماد مسابقه آهنگ «یوروویژن جوان 2022» در منطقه کوند ایروان انجام شد (عکس) – اخبار ارمنستان

176


فیلمبرداری سالن نماد مسابقه آهنگ «یوروویژن کودکان 2022» در منطقه کوند ایروان، پارک راه آهن کودکان، پارک اسکیت و مجتمع انجام شد.
این نوع اسباب بازی شناخته شده بین المللی مختص فرهنگ ارمنی است و با الگوهای ملی تزئین شده است. این نقش ها را می توان بر روی آثار تاریخی-معماری، فرش ها و لباس های ارمنستان مشاهده کرد. اسباب بازی های چوبی سنتی ظاهری نئونی پیدا کرده اند که نشان دهنده ارمنستان مدرن است.

Source link