“ممنون رفقا.” آرسن صفریان عکسی منتشر کرد – خبر از ارمنستان

101


آرسن صفریان خواننده در جنگ 44 روزه آرتساخ شرکت کرد و عکسی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن توضیحی داد.

«در چشمان پسرانی که در سنگر ایستاده بودند، ایمان بی حد و حصر بود، در رگ هایشان انرژی بود، در دلشان امید بود، خاک به آنها نیرو می داد. درود بر شما بچه ها، هزار رحمت و هزار رحمت بر شاهکار و آرزوی بزرگتان…»

Source link