دشمن دیروز به یگان ارمنی که در حال انجام کارهای مهندسی بودند حمله کرد

100


نیروهای مسلح آذربایجان عصر دیروز به یگان ارمنی در حال انجام کارهای مهندسی حمله کردند. این را نیکول پاشینیان نخست وزیر در ابتدای جلسه امروز دولت گفت.

«دیروز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان اقدام به تحریک دیگری در جنوب شرقی مرز ارمنستان و آذربایجان کردند. و به واحد ما در حال انجام کارهای مهندسی حمله کردند. این یکی دیگر از مظاهر تجاوز آذربایجان است و باید ثبت کنم که کارهای مهندسی در خاک ارمنستان انجام شده است. و واحدهای آذربایجانی که حمله کردند نیز در خاک جمهوری ارمنستان مستقر بودند. پاشینیان گفت: این ادامه اقدامات تهاجمی و تجاوزکارانه است، خاک ارمنستان اشغال شده است و موضع ما صریح و صریح است که نیروهای مسلح آذربایجان باید از خاک ارمنستان خارج شوند.

Source link