دیپلمات های خارجی از گرسنگی می میرند روزنامه نگار

87


بیش از 45 نماینده دستگاه دیپلماسی معتبر در RA و بیش از 30 رسانه جمعی در سوتک حضور دارند. این را سونا هاروتیونیان، دبیر مطبوعاتی RA TCE گزارش داد.

Source link