علی اف: ترکیه و آذربایجان در حال ترسیم نقشه انرژی اورسیا هستند

73


– باکو/روسلان رحیموف/خبرگزاری آناتولی الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود در باکو ضمن تبریک پیروزی وی در انتخابات اخیر اظهار داشت: ترکیه و آذربایجان نقشه انرژی اوراسیا را از نو ترسیم می کنند.

تلاش های مشترک ما صرفا برای دو کشور نیست بلکه برای گشورهای منظقه و اوراسیا نیز بسیار اهمیت دارد.

دوستی دو کشور نیز تاثیر زیادی در ثبات منطقه دارد.

مطمئنم که تلاشهای مشترک ترکیه و آذربایجان منجر به تامین صلح در این منطقه خواهد شد.

وی همچنین تصری کرد: “روابط دو جانبه ما در سطح عالی قرار دارد و در تمام موضوعات بین المللی در کنار یکدیگریم.

ترکیه در حل مساله قره باغ کوهستانی حمایت زیادی از آذربایجان دارد و بزرگترین حامی ما در این موضوع است.

ما نیز همیشه از ترکیه حمایت کرده ایم.

حجم تجاری مان باید افزایش یابد و سرمایه گذاری های متقابل نیز ادامه خواهد داشت.

آذربایجان تاکنون 13.

9 میلیارد دلار در اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری کرده است.

شرکت های تُرک نیز نزدیک به 12 میلیارد دلار در آذربایجان سرمایه گذاشته اند.

این ارقام بزرگ نشان دهنده سطح روابطمان است.

تنها کشورهای برادر می توانند چنین سرمایه گذاری هایی بزرگی داشته باشند.

” علی اف همچنین با اشاره به پروژه های انرژی موجود میان دو کشور و همچنین افتتاح پروژه تاناپ اظهار داشت: ترکیه دارای یکی از نیرومندترین ارتش های جهان است.

لوازم نظامی زیادی از ترکیه می گیریم.

البته روابطمان چند بُعدی است که اساس آن اتحاد ملت و دولت هایمان و منافع دوجانبه است.

آذربایجان اولین مقصد سفر اردوغان به خارج از کشور پس از انتخابات است که این نشان دهنده دوستی و برادری میان ماست.

کلید واژه ها: آذربایجانترکیهرییس جمهور آذربایجانمشترکقره باغ کوهستانیرجب طیب اردوغاناوراسیاسرمایه گذاریعلی افالهام علی افترسیممنطقهموضوعحمایتانرژیبین المللیثبات منطقهرییس جمهورنشست خبریکشورکوهستانینقشهتلاشانتخاباتباکوبزرگترینحل مسالهاردوغانآناتولیقره باغSource link