قرار است فردا در کرملین توافقنامه الحاق سرزمین های اشغالی اوکراین به روسیه امضا شود.

96


دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: فردا ساعت 15:00 توافقنامه هایی در کرملین درباره ورود سرزمین های جدید به روسیه امضا می شود.

وی گفت: فردا ساعت 15:00 در تالار گئورگیفسکی، امضای توافقنامه‌هایی برای ورود سرزمین‌های جدید به فدراسیون روسیه انجام می‌شود و پوتین سخنرانی جامعی خواهد داشت.

در 27 سپتامبر، “رفراندم” برای پیوستن به روسیه در چهار منطقه نیمه اشغالی اوکراین تکمیل شد.

Source link