تلویزیون عمومی دلایل عدم نمایش فیلم «زندگی و مبارزه» را اعلام کرد – اخبار ارمنستان

146

تلویزیون عمومی فیلم «زندگی و مبارزه» را نمایش نمی دهد و دلیل آن را توضیح می دهد.

صدا و سیما در پاسخ به استعلام فیلم «زندگی و نبرد» چرا علیرغم داشتن حق تکثیر فیلم را اکران نمی کند، به اطلاع می رساند. اگرچه این فیلم به دستور و بودجه تلویزیون عمومی ساخته شده است و منطقاً حق چاپ باید متعلق به Public باشد، اما در واقع متعلق به شرکت دیگری است. در عین حال به اطلاع می رسانیم که شرکت سیمای عمومی هم اکنون روند قانونی را برای اطلاع از شرایط واگذاری حق چاپ فیلم به صاحب حق دیگری، احیای حقوق آن و همچنین ارزیابی و جبران خسارت آغاز کرده است. خسارت وارده به شرکت در بیانیه رسمی آمده است که مردم قرار است در این خصوص درخواستی را به اداره کنترل کشور ارسال کنند.

Source link