هلند مجوز صادرات اپراتور پروژه خط لوله گاز ترکیش استریم را لغو کرد

78


به نقل از اینترفاکس، شرکت ساوث استریم ترانسپورت بی وی گفت هلند مجوز صادرات اپراتور پروژه خط لوله گاز ترکیش استریم را لغو کرده است، اما این تاثیری بر این عملیات نخواهد داشت.

این شرکت یادآور شد که در طول سال 2022، اتحادیه اروپا به طور منظم تحریم های بیشتری را با هدف محدود کردن صادرات مواد، فناوری ها و خدمات به روسیه اعمال می کند.

گاز روسیه از طریق دریای سیاه از طریق خط لوله گاز ترکیش استریم به ترکیه منتقل می شود.

Source link