وزیر خارجه ترکیه تهدید کرد که به تصمیم آمریکا برای لغو تحریم ارسال تسلیحات به قبرس پاسخ خواهد داد.

76


مولود چاووش اوغلو اعلام کرد که ترکیه به تصمیم آمریکا مبنی بر لغو تحریم ارسال تسلیحات به قبرس پاسخ خواهد داد. در این مورد، همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”به گزارش خبرگزاری آنادولو ترکیه. ترکیه به تصمیم واشنگتن مبنی بر لغو تحریم تسلیحاتی قبرس با اقدامات مشخص پاسخ خواهد داد. چاووش اوغلو گفت: اگر خواهان تشدید تنش در جزیره هستید، ما مطابق آن پاسخ خواهیم داد.

Source link