آرتاک بیگلریان رویکرد متفاوت در روند پرداخت غرامت خانواده قربانیان را غیرقابل قبول دانست

78


برای اجرای برنامه های جبران خسارت، باید همین رویکرد را به خانواده های سربازان و مبارزان آزادی که در تمام جنگ های آرتساخ جان باختند، نشان داد.

همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”آرتاک بیگلریان وزیر امور خارجه جمهوری آرتساخ در جلسه شورای ملی با اشاره به سوال آرام هاروتونیان نماینده مجلس این موضوع را بیان کرد که بر اساس آن شهروندان این موضوع را مطرح کردند که اولویت با خانواده های کشته شدگان این حادثه است. جنگ 44 روزه به منظور پرداخت غرامت به خانواده های سربازان کشته شده و آزادگان.

وزیر کشور رویکرد متفاوت خانواده های جانباختگان را غیرقابل قبول دانست.

قول می‌دهم به طور مفصل مطالعه کنم و اگر رویکردهای متفاوتی وجود داشته باشد، مشکل را حل خواهیم کرد. بیگلریان گفت: صرف نظر از جنگی که سرباز یا آزاده در چه سالی جان باخته است، باید همین رویکرد را در مورد همه برنامه های جبران خسارت اعمال کرد.

Source link