در جلسه کمیته سرمایه گذاری، امکان اجرای چندین پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

114


دومین جلسه کمیته سرمایه گذاری در دولت به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر برگزار شد. برنامه سرمایه گذاری استقرار سامانه پیش بینی و هشدار سریع پدیده های خطرناک آب و هواشناسی به عنوان اولین بند در دستور کار ارائه شد. هزینه اجرای این پروژه 3.68 میلیارد تومان گزارش شده است که با آن 3 رادار داپلر خریداری می شود. در نتیجه، پیش بینی می شود که رویدادهای خطرناک جوی از جمله بارندگی شدید، تگرگ، وزش باد شدید، رعد و برق و رعد و برق با دقت بیشتری پیش بینی شوند.

پروژه بعدی به نوسازی کتابخانه علمی و پزشکی جمهوری اشاره داشت که هزینه آن 589 میلیون درام است. بازسازی ساختمان اداری کتابخانه، ساخت ساختمان جدید، تهیه تجهیزات و نرم افزار برنامه ریزی شده است. انتظار می رود که در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن تحصیلات تکمیلی و مستمر، کاهش عواقب خطاهای پزشکی و افزایش اعتماد بیماران به دانش پزشک باشد.

در ادامه برنامه واگذاری شرکت «هایاوتوکاایران» به مدیریت اتوبوسرانی امتیازی ارائه شد. 5 میلیارد و 848 میلیون درام برآورد شده است. در این طرح بازسازی 26 مجتمع ایستگاه اتوبوس در تراز شرکت “هایاوتوکایاران” و ساخت ایستگاه اتوبوس جدید در ایروان پیش بینی شده است. انتظار می رود کیفیت خدمات ایستگاه اتوبوس از طریق مدیریت خصوصی افزایش یابد.

بحث علاقه مندی در مورد پروژه های سرمایه گذاری فوق الذکر به ویژه در مورد کارایی آنها، ارزیابی ارزش سرمایه گذاری، ارزش های مورد انتظار و موارد دیگر صورت گرفت.

نخست وزیر پاشینیان بر اجرای موثر برنامه های سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تاکید کرد که به توسعه جوامع، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و رفع سایر مشکلات کمک می کند. نخست وزیر دستور داد تا با در نظر گرفتن توصیه های ارائه شده در جریان گفتگو، پروژه های برنامه ها نهایی و به دولت ارائه شود.

Source link