ما با وحشی ها سر و کار داریم. تحریم، مهمات و خلع اشغال

75


زهراب مناتساکانیان وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران نوشت:

تصاویر وحشتناک تیراندازی به سربازان ارمنی توسط متجاوزان آذربایجانی ضربه ای به تلاش های آمریکا و اتحادیه اروپا برای دستیابی به صلح است. ما با وحشی ها سر و کار داریم.

بدون اقدام علیه آذربایجانی ها نمی توان انتظار پیشرفت داشت. تحریم، مهمات و خلع اشغال. اکنون.

Source link