نیروهای مسلح آذربایجان از خمپاره و تفنگ های کالیبر بزرگ به سمت مواضع ارامنه شلیک کردند.

90


یگان‌های نیروهای مسلح آذربایجان در روز سوم اکتبر حوالی ساعت 21:30 با استفاده از خمپاره و تفنگ‌های کالیبر بزرگ به سمت مواضع رزمی ارمنستان واقع در شرق مرز ارمنستان و آذربایجان تیراندازی کردند. وزارت دفاع جمهوری ارمنستان. آتش دشمن با اقدامات تلافی جویانه یگان های نیروهای مسلح ارمنستان خاموش شد. این آژانس گزارش می دهد که هیچ خسارتی از طرف ارمنی وجود ندارد.

Source link