وزارت خارجه فرانسه خواستار محاکمه نظامیان آذربایجانی مرتکب جنایات جنگی شده است

80


وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای به فیلم تیراندازی سربازان آذربایجانی به اسرای ارمنی اشاره کرد.

«فیلم هایی که اعدام های خودسرانه اسرای ارمنی توسط ارتش آذربایجان را نشان می دهد بسیار تکان دهنده است. فرانسه تحقیقات در مورد اقدامات اعلام شده توسط آذربایجان را مورد توجه قرار می دهد و خواهان محاکمه مسئولین آن است. فرانسه خواستار آزادی تمامی زندانیان ارمنی است که هنوز در زندان هستند. “ارمنپرس”طبق بیانیه

Source link