احضار نماینده سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه در باکو

74


آذربایجان: تصمیم سنای فرانسه را اکیدا رد می‌کنیم

وزارت امور خارجه آذربایجان تصمیم سنای فرانسه برای تصویب پیشنهاد اعمال تحریم علیه باکو را اکیدا رد کرد.

وزارت امور خارجه آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای تصمیم سنای فرانسه برای تصویب پیشنهاد اعمال تحریم علیه باکو را اکیدا رد و اعلام کرد که این پیشنهاد دارای مفاد بسیار غیرواقعی، نادرست و تهمت‌آمیز است.

در بیانیه فوق تاکید شد که پیشنهاد مذکور آشکارا تحریک‌آمیز بوده و به تضعیف روند عادی‌سازی روابط میان آذربایجان و ارمنستان کمک می‌کند.

این وزارت‌خانه در بیانیه خود به نمایندگان سنای فرانسه یادآورد کرد که منطقه قره‌باغ یک بخش جدانشدنی از خاک آذربایجان بوده که توسط جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده و تضمیم حقوق و امنیت جمعیت ارمنی در منطقه مساله داخلی آذربایجان بوده و مطابق با قانون اساسی جمهوری آذربایجان تضمین خواهد شد.Source link