#ایرانیان_ارمنستان

8


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان به زودی #ایروان میزبان اجرای مشترک هنرمندان ایرانی و ارمنی در نمایش مختلفیم به کارگردانی آرمان شیرالی نژاد خواهد بود

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia