گراسیم وردانیان عضو حزب جمهوری اسلامی با قرار وثیقه 10 میلیونی آزاد می شود

16


گراسیم واردانیان، عضو حزب “اتحاد انقلابی ارمنی”، معاون فراکسیون “هیاستان” تادووس آویتیسیان به زودی آزاد می شود. “آرمنپرس” از پست فیس بوک بنیک گالستیان وکیل وردانیان در این مورد مطلع می شود.

دادگاه کیفری استیناف ارمنستان به ریاست قاضی گریگور هوانیسیان تصمیم دادگاه بدوی را لغو و قرار بازداشت پیشگیرانه گراسیم واردانیان را با قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی جایگزین کرد. گراسیم به زودی آزاد می شود.

Source link