🔴 مستند شبکه سحر با عنوان «حیدر علی اف» ضربه ای مهلک به خانواده علی اف بود

112


🔴 مستند شبکه سحر با عنوان «حیدر علی اف» ضربه ای مهلک به خانواده علی اف بود


👈 ميکا باداليان،تحلیل گر سیاسی

🔸️ پخش مستند «حیدر علی اف» از شبکه تلویزیونی «سحر» ايران که در مورد حيدر علی اف (رئيس جمهور سابق آذربايجان و پدر رئيس جمهور فعلی) و ارتباط او با حزب کارگران کردستان است باعث واکنش شديد دولت الهام علی اف شده است. دولت باکو از طريق مجاری ديپلماتيک تلاش های قابل توجهی برای جلوگيری از دسترسی آزاد به اين فيلم حتی در کانال های باکو انجام داده است.
🔻