از جنگ دوم قره باغ تا کنون 50 جانباز به دلیل مشکلات مالی خودکشی کرده اند و 3 میلیون به همجنس‌باز پیر ترکیه به نام بلنت ارسوی می دهند!

3


از جنگ دوم قره باغ تا کنون 50 جانباز به دلیل مشکلات مالی خودکشی کرده اند و 3 میلیون به همجنس‌باز پیر ترکیه به نام بلنت ارسوی می دهند!


رژیم الهام علی اف این همجنس‌باز را به باکو می آورند. به گفته خودشان این همجنس‌باز سه میلیون دلار از این سفر به دست ما اورد