خبرنگار اسرائیلی

3


خبرنگار اسرائیلی


امروز یک رویداد مهم حتی تاریخی در باکو رخ خواهد داد. پارلمان آذربایجان درباره ایجاد سفارت در تل آویو بحث خواهد کرد.
اتفاقی بی سابقه

⭕️ در اصل نیاز به افتتاح سفارت نیست چونکه آذربایجان به استانی از رژیم صهیونیستی تبدیل شده است

https://t.me/mutaliatazerb