در جاده ونادزور-الاوردی، خودرو از روی پل به روی راه آهن سقوط کرد و با قطار باری برخورد کرد. قربانیان وجود دارد

10


مورخ 27 آبان ماه ساعت 23:22 به مرکز مدیریت بحران کشور اعلام شد که در حوالی کیلومتر 14 محور پامبک – وهاگن در منطقه لری تصادف رخ داده است: خودرو از پل کنارگذر خارج شده و روی ریل راه آهن سقوط کرده است. ، سپس قطار باری با ماشین برخورد کرد. قربانی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت کشور و ارتباطات حوالی کیلومتر 15 محور ونادزور – الاوردی محور M-6، خودروی سواری «نیسان راه یاب» (راننده: ل.ح.، متولد 1346) از جاده خارج و از روی پل به داخل پل سقوط کرد. ریل راه آهن برای برخورد با قطار باری.

جسد راننده و سه زن در محل پیدا شد (هویت مشخص نشد).

امدادگران منطقه را مشخص کردند، خودرو را جدا کردند، اجساد را بیرون آوردند و به خودروی حامل جسد نزدیک کردند.

Source link