نیکول پاشینیان و چارلز میشل در جربا دیدار کردند

12


نخست وزیر نیکول پاشینیان در چارچوب هجدهمین اجلاس سران سازمان بین المللی فرانکفونی که در جربا تونس در حال برگزاری است با رئیس شورای اروپا، چارلز میشل، دیدار و گفتگو کرد.

طرفین به به نتایج نشست چهارجانبه با نخست وزیر ارمنستان، رئیس شورای اروپا و همچنین روسای جمهور فرانسه و آذربایجان که در ماه اکتبر در پراگ برگزار شد. بر اهمیت اجرای توافقات به دست آمده در بیانیه پراگ و اجرای گام هایی با هدف تقویت صلح و ثبات در منطقه تاکید شد.

نخست وزیر بر لزوم رفع پیامدهای تجاوز آذربایجان و خروج فوری واحدهای آذربایجان از خاک جمهوری ارمنستان تاکید کرد.

به گزارش دولت بهار، نیکول پاشینیان و چارلز میشل همچنین در مورد توسعه همکاری های بیشتر بین ارمنستان و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردند.

Source link