🇦🇿🇮🇱 یایر لاپید از افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل استقبال کرد

96


🇦🇿🇮🇱 یایر لاپید از افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل استقبال کرد


یایر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در توئیتر از تصمیم پارلمان آذربایجان برای افتتاح سفارت در اسرائیل استقبال کرد.

💬 من از تصمیم پارلمان آذربایجان برای افتتاح سفارت در اسرائیل استقبال می کنم. آذربایجان شریک مهم اسرائیل و خانه یکی از بزرگترین جوامع یهودی در جهان اسلام است. تصمیم برای افتتاح سفارت نشان دهنده عمق روابط دو کشور است. لاپید نوشت: من می خواهم از رئیس جمهور الهام علی اف تشکر کنم و به مردم آذربایجان تبریک بگویم که اکنون برای اولین بار در کشور اسرائیل نماینده خواهند بود.