🇮🇱🇦🇿 جروزالم پست درباره افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل.

61


🇮🇱🇦🇿 جروزالم پست درباره افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل.


آذربایجان قرار است به اولین کشوری تبدیل شود که اکثریت آن مسلمان شیعه است و پس از تصویب پارلمان در روز جمعه، سفارت خود را در اسرائیل افتتاح می کند.

سفارت جدید، که ماه گذشته توسط جروزالم پست اعلام شد، در تل آویو خواهد بود، جایی که این کشور قبلاً یک دفتر گردشگری و تجارت دارد. اسرائیل و آذربایجان 30 سال است که روابط خود را حفظ کرده اند و سفارت اسرائیل در باکو از سال 1993 وجود دارد.