💢”کریدور خلیج فارس-دریای سیاه”؛ پروژه‌ای که ارمنستان هنوز نتوانسته با ایران و هند اجرایی کند

5

💢”کریدور خلیج فارس-دریای سیاه”؛ پروژه‌ای که ارمنستان هنوز نتوانسته با ایران و هند اجرایی کند


🔻روزنامه‌نگار ارمنی گفت: بزرگراه شمال به جنوب ساخته نشده و حتی یک جاده مدرن هم ایران و ارمنستان را به هم وصل نمی‌کند. زیرا در حال حاضر بخش مهمی از جاده گوروس-قاپان در کنترل باکو است.

«آرتور کاراپتیان» روزنامه‌نگار ارمنی درباره کریدور خلیج فارس-دریای سیاه و وضعیت کنونی آن گفت: اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر با پیشرفت‌های تکنولوژیکی به هم پیوسته‌تر شده‌اند. در این زمینه پروژه‌های منطقه‌ای از اهمیت راهبردی برخوردار هستند. به عنوان مثال، تصادفی نیست که ترکیه تلاش ویژه‌ای در این زمینه می‌کند. این واقعیت همچنین به معنای افزایش وزن ترکیه در نگاه غرب است.
وی افزود: پروژه‌های منطقه‌ای نیز برای کشورهای قفقاز جنوبی اهمیت حیاتی دارند. در حال حاضر این یک پیش‌نیاز برای توسعه در نظر گرفته شده است. موضوع کریدور زنگه‌زور نیز در این زمینه مطرح شد. مقامات ارمنستان از سال 2018 در مورد ایجاد کریدور خلیج‌فارس – دریای سیاه صحبت می‌کنند. کارشناسان در حال تجزیه‌وتحلیل بودند که چگونه این پروژه بزرگ با جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند یک جاده ترانزیتی بزرگ از هند به کشورهای اروپای شرقی باز کند و روابط تجاری بین آسیا و اروپا را فعال کند و در عین حال وزن اقتصادی و سیاسی ارمنستان را در منطقه افزایش دهد.هنوز بزرگراه شمال به جنوب ساخته نشده و حتی یک جاده مدرن هم ایران و ارمنستان را به هم وصل نمی‌کند. زیرا در حال حاضر بخش مهمی از جاده گوروس-قاپان در کنترل جمهوری باکو است. مذاکرات راه‌آهن ایران و ارمنستان هم روی یخ نوشته شده است.

جمهوری باکو تمام تلاش خود را می‌کند تا کریدور شمال-جنوب به طور کامل از خاک این کشور عبور کند. تصادفی نیست که ایران، آذربایجان و روسیه قصد سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت پروژه راه‌آهن رشت – آستارا را دارند که مطابق با اجرای کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال – جنوب است.

🆔@Ir_Azariha