🔵 هذیان گویی شبکه دولتی جمهوری باکو:

2


🔵 هذیان گویی شبکه دولتی جمهوری باکو:


🔸 کل ایران در طول تاریخ جز خاک (جمهوری) آذربایجان بوده است!

@iranarmeniafriendship

#جمهوری_آذربایحان #الهام_علی_اف #باکو #جمهوری_باکو #مرز_ایران_آذربایجان #رژیم_باکو #پانترکیسم #تمامیت_ارضی_ایران #رود_ارس #حکومت_باکو #پانترک #دیکتاتور_باکو #تلویزیون_باکو #رسانه_های_باکو

telegram.me/araxnews
Միացեք մեզ