آب و هوای روزهای آینده

12


در بعدازظهر 20 نوامبر، 21 تا 25 آب و هوای ارمنستان بدون بارش انتظار می رود. وزش باد جنوب غربی با سرعت ۲ تا ۵ متر بر ثانیه خواهد بود. وزرات اورژانس کشور اعلام کرد دمای هوا تغییر محسوسی نخواهد داشت.

در بعد از ظهر 20 نوامبر، 21-25 آب و هوای ایروان بدون بارش انتظار می رود.

آب و هوای روزهای آیندهSource link