🔶 با اتمام مدت هفت ساله حبس حاج طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان در “زندان بسته قوبوستان”، از زندان های مخوف این کشور در 26 نوامبر، این مبارز سرشناس آذربایجانی به یکی دیگر از زندان های جمهوری آذربایجان منتقل می شود.

6

🔶 با اتمام مدت هفت ساله حبس حاج طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان در “زندان بسته قوبوستان”، از زندان های مخوف این کشور در 26 نوامبر، این مبارز سرشناس آذربایجانی به یکی دیگر از زندان های جمهوری آذربایجان منتقل می شود.


واحد مطبوعاتی جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان با اعلام این مطلب تاکید کرد در محاکمه سفارشی و فرمایشی حاج طالع باقرزاده و سایر بازداشت شدگان واقعه ناراداران، بی اساس بودن تمامی اتهام های مطرح شده علیه آنها روشن شد و سفارشی بودن این دادگاه با زحمات وکلا کاملا نمایان شد. اما، برغم تمامی اینها، قضات برای حاج طالع 20 سال زندان و از جمله هفت سال حبس در محیط بسته زندان قوبوستان را صادر کردند.
گفتنی است در واقعه نارداران در 26 نوامبر 2015 نیروهای پلیس و امنیتی باکو با حمله به مجلس عزاداری حسینی در آستانه اربعین در منزل حاج ابوالفضل بنیادوف در نارداران، چهار تن از عزاداران را شهید کردند و حتی دو تن از نیروهای پلیس را نیز به منظور متهم کردن عزاداران حسینی و جنبش اتحاد مسلمانان به قتل رساندند.
اما، در فرایند محاکمه و با روشنگری های حبس شدگان در این واقعه، دروغین بودن ادعاهای مقامات و رسانه های باکو به اثبات رسید.
https://operativtv.com/tale-bagirzad-qobustan-hbsxanasindan-kocurulck.html?fbclid=IwAR2jk0nTMuG6UC0BSr6fmP9822YEbP6hvlAFYMAQtLlWMNN_GLB2UoASE80