ملاقات پاشینیان با امانوئل مکرون

10


ملاقات پاشینیان با امانوئل مکرون


نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور فرانسه بر اجرای اقدامات در جهت تقویت امنیت در قفقاز جنوبی تاکید کردند.

@Aran_Azerbaijan