🔴 بازی ترکیه روی رشته تنش مسکو و واشنگتن در سوریه

28


🔴 بازی ترکیه روی رشته تنش مسکو و واشنگتن در سوریه


🔹️ آيا عمليات «پنجه شمشير» که توسط ترکيه در شمال سوريه و عراق انجام شد، ادامه خواهد داشت؟

👈 شاهان گانداهاريان، تحليلگر سياسی به سوال خبرگزاری «نوُيان تاپان» پاسخ می دهد.

🔸️ «ارتش ترکيه شنبه شب (۱۹ نوامبر) اعلام کرد که ۲۰ حمله هوايی به مواضع حزب کارگران کردستان (پ ک ک) انجام داده است. رسانه های ترکيه می نويسند که ۵۰ بمب افکن و ۲۰ هواپيمای بدون سرنشين در اين حمله شرکت داشتند.وزارت دفاع ترکيه اعلام کرد که عمليات هوايی آنها بر اساس منشور سازمان ملل متحد و به منظور دفاع از خود انجام شده است.
🔻