صادرات و واردات محصولات با افزودنی جیوه به مدت 6 ماه ممنوع است

27


کمیته درآمدهای دولتی گزارش می دهد که وزارت محیط زیست RA آغاز و به موجب مصوبه 1825 مورخ 10 دی 1391 دولت جمهوری اسلامی ایران فهرست محصولات دارای افزودنی جیوه که صادرات آن از جمهوری ارمنستان و واردات آن به جمهوری ارمنستان برای مدت شش ماه ممنوع است. این تصمیم از 1 ژانویه 2023 لازم الاجرا شد. بر اساس مفاد این تصمیم، واردات و صادرات برخی از محصولات به جمهوری ارمنستان به شرط ارائه توجیه مستند در مورد محتوای مجاز جیوه یا عدم وجود جیوه در آنها به جمهوری ارمنستان مجاز خواهد بود. مقامات گمرکی.

لذا این کمیته از متصدیان (واردکنندگان، صادرکنندگان) FTA می‌خواهد با رعایت مفاد مقرر در تصمیم فوق، از وجود توجیهات اسنادی لازم در خصوص محتوای مجاز جیوه در این محصولات اطمینان حاصل نمایند. ارائه آنها به گمرکات و جلوگیری از مشکلات احتمالی در طول اداره گمرک.

اداره اطلاعات و روابط عمومی SRC

Source link