شعله ور شدن آتش جنگ در قره باغ /خطر بروز یک بحران انسانی

39چهار هفته از محاصره قره باغ کوهستانی می گذرد اما گویا روسیه، داور تاریخی منطقه که سرگرم جنگ خود در اوکراین است، یا نمی خواهد یا قادر به پایان دادن به بحران جاری در این منطقه نیست. – چهار هفته از محاصره قره باغ کوهستانی – منطقه ای کوهستانی که در سطح بین المللی به عنوان بخشی …
منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link