بنیاد فرهنگی ایالات متحده و آذربایجان جایزه‌ای را به نام مرحوم آریه گوت تأسیس کرد.

217


بنیاد فرهنگی ایالات متحده و آذربایجان جایزه‌ای را به نام مرحوم آریه گوت تأسیس کرد.


🔹 بنیاد فرهنگی ایالات متحده و آذربایجان جایزه‌ای را به نام افسر ارشد موساد آریه گوت تأسیس کرد.

🔸 هیئت مدیره بنیاد فرهنگی آمریکا و آذربایجان جایزه ویژه‌ای را به نام آریه گوت، مشاور عالی رسانه‌ای الهام علی‌اف و چهره عمومی و روزنامه‌نگار تازه به درک واصل شده اسرائیلی که نقشی استثنایی در تعمیق روابط دوستانه بین دو کشور در ۱۵ سال گذشته ایفا کرده است، تعیین کرده است؛ و همچنین در ترویج حقایق آذربایجان در اسرائیل و کسانی که در گسترش حقایق خوجالی در سراسر جهان نقش داشتند.

@Aran_Azerbaijan