🔵 توییت محمد مطلق مدیر گروه گزارش روزنامه ایران:

35


🔵 توییت محمد مطلق مدیر گروه گزارش روزنامه ایران:


🔸 افسران کارکشته بشار اسد که اوایل جنگ به جبهه النصره ملحق شدند، درحال آموزش «نیروهای ویژه» ارتش باکو در لاچین (قره باغ)، برای فتح تبریزند.

وزارت دفاع باکو به رهبری ترکیه مسئولیت آموزش زبان فارسی و جنگ در محیط شبیه‌سازی شده آذربایجانات ایران به این نیروها را بر عهده دارد.

@iranarmeniafriendship

#جمهوری_آذربایحان
#ایران #محمد_مطلق #تبریز #دالان_لاچین #الهام_علی_اف #باکو #جمهوری_باکو #رژیم_باکو #پانترکیسم #ترکیه #حکومت_باکو #پانترک #باکو #زبان_فارسی #سوریه #بشار_اسد #وزارت_دفاع_آذربایجان #دیکتاتور_باکو #جبهه_النصره #ارتش_باکو #روزنامه_ایران