🤔 تیتر عجیب شبکه تلویزیونی آذربایجان: «نقشۀ باکوی رژیم: آیا روند تجزیه ایران را آغاز کرد؟»

3


🤔 تیتر عجیب شبکه تلویزیونی آذربایجان: «نقشۀ باکوی رژیم: آیا روند تجزیه ایران را آغاز کرد؟»


📌 بعد از حرف‌های آقای قالیباف برنامه‌ای از کانال ARB24 پخش شد که خیلی واضح حرف‌های ما را در مسئله #سوءتفاهم یا #سوءمناسبت اثبات کرد؛

🔸 این برنامه به‌عنوان مشت نمونه‌ای از خروار تقدیم شما عزیزان می‌گردد…

🔻🔻بخوانید🔻🔻