نفرت پراکنی در باکو علیه ایران در جهت خواست اسرائیل

52


نفرت پراکنی در باکو علیه ایران در جهت خواست اسرائیل


🔻 گوه خوری فرمانده نظامی ارتش جمهوری جعلی باکو در بالای قبر اورخان عسکروف، کارمند کشته شده ی سفارت باکو، صفات مبتذل رژیم علیف را به ایران نسبت میدهد

▪️تروریست آن عربستانی است که تو برایش داری دم تکان میدهی کاسه لیسی میکنی تروریست آن عربستانی است که خبرنگار را در اسید حل میکند و شیعیان را دسته دسته گردن میزند تروریست عربستانی است که از داعش و طالبان حمایت میکند

▪️تروریست اون علیف پدر سوخته است که تکفیری های داعشی را به باکو آورده

▪️تروریست آن پدر خوانده شما عردوغان است که از تکفیری های داعشی در سوریه حمایت میکند

▪️به این بی ناموس بگید شاه اسماعیل صفویه حکومتش را بر دو اصل ایرانیت و شیعه بنا گذاشت و در تمام جنگ های خود فرمان میداد قبل از جنگ برای سربازان سپاه ایران شاه نامه بخوانند

▪️به بی ناموس بگویید نادر شاه با آنکه اهل سنت بود اما هیچگاه مذهب رسمی کشور همان شیعه را تغییر نداد و سکه به نام ایران ضرب کرد

▪️تازه به دوران رسیده ها میدانیم از کجا زورتان گرفته نه در تاریخ گوهی بوده اید و نه امروز عددی هستید

‎📡 @Rasad_Cyberi