نماینده فرانسوی شورای اروپا بیانیه باکو درباره قطعنامه شورای اروپا درباره کریدور لاچین را نیمه مرتبط و توهین آمیز توصیف کرد.

52


ناتالی لوئیزا نماینده فرانسوی پارلمان اروپا با اشاره به بیانیه پارلمان آذربایجان که در آن از محاصره کریدور لاچین در پارلمان اروپا انتقاد کرده است، گفت: «اجرای سیاست مشترک خارجی و امنیتی. 2022 گزارش سالانه” (CFSP) تصویب شده توسط شورای اروپا فرمولرا

به گزارش «ارمنپرس»، وی بیانیه مجلس آذربایجان را نیمه متصل و توهین آمیز تعریف کرد. «برخلاف محاصره جمعیت ارمنی قره باغ توسط آذربایجان، مانند من، به معنای دریافت نامه توهین آمیز و توهین آمیز از پارلمان باکو است. و برای پاسخ به آن بدون صرف نظر از اصل مطلب در صفحه رسمی توییتر نوشت.

Source link