🔻محبت از حد بگذرد ابله خیال باطل کند

70


🔻محبت از حد بگذرد ابله خیال باطل کند


▪️برخورد مزدوران الهام جون با دژبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران
همون بهتر که ارتباطمون با این رژیم صهیونیستی و نجس قطع شد 👍

▪️لعنت بر لابی های باکو لعنت بر اون سفرای سابق که سالها بعد از پایان ماموریتشان کارشان این شده که در ایران باکو را تبرئه کنند و ایران را متهم

▪️آقایان پانطورک الهی خجالت بکشید بسه دیگه حق ندارید این کشورک جعلی را توجیه کنید

▪️اون کنسولگری باکو در تبریز هم باید هرچه زودتر بسته شود اجازه ندهید بیش از ایران و ایرانی را این کشورک جعلی تحقیر کند

▪️عصبی هستم ناراحت هستم یک مشت لابی باکو در ایران برای منافع شخصی منافع جمهوری اسلامی ایران و ایران را فدای رژیم علیف کرده اند

▪️مودب نیستم دیگه هم در رابطه با باکو ادب را رعایت نخواهم کرد

#باکی_قرومساقی

‎📡 @Rasad_Cyberi