🔸ارتباط مستقیم بین بانک‌های ایران و روسیه برقرار شد

44


🔸ارتباط مستقیم بین بانک‌های ایران و روسیه برقرار شد


رئیس کل بانک مرکزی:
▫️ارتباط مستقیم بین بانک‌های ایران و روسیه برقرار شد.

▫️در چارچوب سند اقدامات مشترک بین بانک های مرکزی ایران و روسیه، علاوه بر ارتباط مستقیم با بانک‌های روسی، شبکه بانکی کشورمان با ۱۰۶ بانک خارجی غیرروسی ارتباط مستقیم خواهد داشت.

▫️کانال مالی بین ایران و دنیا در حال ترمیم است./ تسنیم

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان