برف، طوفان، مه. آب و هوای روزهای آینده

35


در ارمنستان بعدازظهر 5 و 8 فوریه در شب 6 و 9 و 10 فوریه در برخی مناطق در شب 7 و 8 فوریه در بیشتر مناطق برف و مه در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود. در مناطق، طوفان پیش بینی می شود، دید افقی کم. بر اساس اعلام مرکز هواشناسی و پایش وزارت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، در روزهای 17 تا 19 بهمن ماه، بارش در پهنه دره جمهوری به صورت بارش برف و باران پیش بینی می شود. در بعدازظهر 20 بهمن ماه هوای بدون بارش پیش بینی می شود.

وزش باد از سمت غرب به سرعت 3 تا 5 متر بر ثانیه، در 18 تا 19 بهمن در برخی مناطق 17 تا 20 متر بر ثانیه شدت باد پیش بینی می شود. دمای هوا در شب 15 بهمن 3 تا 5 درجه افزایش می یابد.

در بعدازظهر 5 فوریه، شب 19 و 21 بهمن در ایروان بارش برف و مه پیش بینی می شود. بارش برف مرطوب و باران در روزهای 6 تا 7 فوریه پیش بینی می شود. بعدازظهر 18 بهمن ماه جاری هوای بدون بارش پیش بینی می شود.

ایروان 05_02_23(1).png (23 کیلوبایت)Source link