قطعی موقت برق در برخی مناطق وجود دارد

27

قطعی موقت برق در برخی مناطق وجود دارد

شرکت سهامی بسته “شبکه های برق ارمنستان” به اطلاع می رساند در تاریخ 15 بهمن ماه به منظور انجام امور تعمیرات برنامه ریزی شده برق رسانی به آدرس های زیر به طور موقت قطع می شود.

شهر ایروان:

10:30-14:30 خیابان نانسن. ساختمان 16/1، خیابان لوویان 13، 15 ساختمان، مدرسه پلاک 134، ساختمان پلیس نور نورک و غیر ساکنین – مشترکین مجاور،

10:00 الی 16:00 خیابان شینارنر ساختمان 12 نرکین شنگاویت 11 ساختمان 39 منازل شخصی 7 و 8 و 11 نرکین شنگاویت مدرسه پلاک 31 خیابان ارتاشیسیان. ساختمان های 53/14، 53/15، 55/13، 57/12، 59، 61، 63، 63a، 63b، 65، 67، 69، خیابان چخوف. ساختمان های 48، 50، 52، 57 الف، 59 الف و غیرمسکونی-شریک های مجاور، خیابان های داوتاشن 7، 8، 9، کورقینیان و منطقه، ساری طاق ردیف 1-5 و خیابان های 1-3، خیابان ورمنادرنی. 5-43 خانه شخصی، خیابان خورناتسی. 63-211 منازل شخصی و شرکای غیر مقیم مجاور،

استان آراگاسوتن:

12:00 الی 15:00 شهرستان اشتراک جزئی،

استان کوتایک:

ساعت 10:00 الی 13:00 آبشار: بخش باگروند به صورت جزئی، شهرستان آبویان: 7، 8 خرده بخش به صورت جزئی،

استان آرارات:

10:00 الی 13:00 شهر آرارات: کومیتاس، خیابان گریبایدوف به صورت جزئی،

12:00 الی 14:00 روستای درونی دوین جزئی،

استان وایوتس دزور:

11:00 الی 15:00 شهرستان یغگنادزور: ساختمانهای جنگلداری، روستای گتاپ به صورت جزئی،

استان تاووش:

10:00 الی 12:00 شهرستان دیلیجان: منطقه آبویان، خیابان های کالینین و گتاپنیا به صورت جزئی،

11:00 الی 12:00 روستاهای آیگهویت، وزاشن و کیوان، ایستگاه های سیار و مشترکین غیر ساکن مجاور،

استان شیراک:

10:00 الی 12:00 منطقه آرتیک، محدوده مجاور مدرسه روستای اسپندریان،

11:00 الی 16:00 منطقه آنی: روستای زورکاپ، جزئی

استان سیونیک:

09:40 الی 11:00 شهرستان کجاران: خیابان های شاهومیان 3، 4، 5، 6.

Source link