ماموران انتظامی آرتساخ در خصوص انتشار مطالبی که در شبکه های اجتماعی از سرویس امنیت ملی کشور نام برده می شود اقداماتی انجام می دهند.

39


نهادهای مجری قانون آرتساخ اقدامات مناسبی را در خصوص نشریاتی که از سرویس امنیت ملی آرشاخ در شبکه های اجتماعی نام برده می شود، انجام می دهند.

«در 13 بهمن ماه سال جاری، نشریه‌ای در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» و در کانال‌های «تلگرام» منتشر شد که در آن تاکید شده است که بخشی از کانال «تلگرام» مرتبط با سازمان امنیت ملی آرتساخ، اطلاعات غلط است. یادآوری می کنیم که سرویس امنیت ملی ایالات متحده وظایف اطلاعاتی خود را انجام می دهد.www.nssartsakh.am“وب سایت و”سرویس امنیت ملی جمهوری آرتساخ” در صفحه “فیس بوک”. همچنین به اطلاع می رسانیم که نهادهای انتظامی جمهوری آذربایجان در خصوص انتشارات مذکور اقدامات لازم را انجام می دهند.

Source link