در آپاران و آراگتس طوفان است. جاده های بسته و صعب العبور در قلمرو RA وجود دارد

26

در آپاران و آراگتس طوفان است. جاده های بسته و صعب العبور در قلمرو RA وجود دارد

سرویس امداد و نجات وزارت امور داخله به اطلاع می رساند که بزرگراه های بسته و صعب العبور در خاک جمهوری ارمنستان وجود دارد.

بزرگراه های منتهی به ایستگاه هواشناسی مرتفع «آمبرد» به قلعه آمبرد و دریاچه کاری در مرز آراگت سوتن بسته است.
گردنه کوه واردنیانس (برف و کولاک وجود دارد) فقط برای کامیون های دارای کوپلینگ بسته است.

پیچ های دیلیجان برای کامیون های تریلی سخت است.
بزرگراه آرتیک – گغانیست و پیچ اسپیتک (برای کامیون ها) صعب العبور است.

در پیچ های اسپیتاک، بزرگراه های منطقه گغارکونیک و منطقه آراگات یخبندان است.

در منطقه موسوم به سیسیان – زنگر، در پیچ اسپیتاک، در مناطق هرازدان، آپاران، تالین، آراگاتس، گیومری، آنی، آرتیک، سوان، دیلیجان، برد و جرموک برف باریده است.

در منطقه آپاران و آراگتس طوفان وجود دارد.

Source link