به رسمیت شناختن بین المللی استقلال آرتساخ راهی برای جلوگیری از نقض حقوق مردم آرتساخ است. وزیر امور خارجه آرتساخ

30


به رسمیت شناختن حقوقی بین‌المللی آرتساخ همواره در اولویت‌های سیاست خارجی آرتساخ مطرح بوده و هست. به گزارش خبرنگار ” آرمپرس “، سرگئی قازاریان وزیر امور خارجه آرتساخ در 24 فوریه در سخنرانی خود در کنفرانس علمی و عملی با عنوان “ضرورت به رسمیت شناختن بین المللی جمهوری آرتساخ” اعلام کرد.

به گفته وی، زمینه های به رسمیت شناختن بین المللی آرتساخ از منظر حقوقی، سیاسی و تاریخی بیش از حد کافی است. «مسیر خودمختاری و استقلال آرتساخ به طور کامل هم با قوانین بین‌المللی و هم با هنجارهای قانونی حاکم در دوران اتحاد جماهیر شوروی مطابقت دارد. اعلام جمهوری 32 سال پیش تنها راه تضمین موجودیت مردم آرتساخ بود. در 10 دسامبر 1991، مردم آرتساخ از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کردند. متعاقباً، آذربایجان در تلاش برای سرکوب حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ با زور، سه بار به حل مناقشه با زور متوسل شد و در نتیجه الزامات حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را نقض کرد.»

وی تاکید کرد که آذربایجان حتی در دوره صلح نسبی نیز به طور مستمر سیاست دامن زدن به نفرت و تبعیض قومی را در پیش گرفته است.

در عین حال، باکوی رسمی به مدت 30 سال تمام تلاش‌ها برای حل و فصل مناقشه قره باغ آذربایجان و قره‌باغ را بر اساس هنجارهای بین‌المللی توسط میانجی‌های بین‌المللی به‌ویژه کشورهای رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا خنثی کرده است. قازاریان گفت: توافقاتی که در آخرین لحظه بر سر راه حل سازش حاصل شد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: محاصره آرتساخ و 120 هزار جمعیت آن که بیش از 70 روز است ادامه دارد، نمونه دیگری از سیاست پاکسازی قومی آذربایجان است.

وزیر امور خارجه آرتساخ افزود: حقیقت سیاست تبعیض‌آمیز آذربایجان توسط دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل نیز تأیید شد که تصمیمات آن حاکی از تحریک و تبلیغ نفرت نژادی و تبعیض علیه ارامنه توسط آذربایجان است. «نتایج دادگاه اجازه می دهد تا سیاست آذربایجان، از جمله محاصره آرتساخ، را به عنوان مظهر اقدامات تبعیض آمیز که به طور عمدی توسط مقامات آذربایجان انجام شده است، توصیف کنیم. به رسمیت شناختن استقلال آرتساخ از سوی جامعه جهانی راهی برای توقف نقض گسترده و منظم حقوق مردم آرتساخ است.





Source link