دومین دختر نونا گریگوریان پس از 9 سال به دنیا آمد

32

نونا گریگوریان بازیگر و همسرش واهاگن کیراکوسیان مدت هاست که در ایالات متحده ساکن شده اند.

این بازیگر اواخر سال گذشته کوچکترین دخترش را به دنیا آورد که چند روز پیش 40 ساله شد. نام کوچکترین دختر ویوین است و دختر بزرگ الویا 9 ساله است.

لازم به ذکر است که این بازیگر در تئاتر مجلسی نیز بازی کرده و با تعدادی از پروژه های تلویزیونی از جمله «قصه های خانوادگی»، «یتیمان» و «آنا» شناخته شده است.

Source link