نخست وزیر پاشینیان از تویوو کلاار استقبال کرد

29


نیکول پاشینیان، نخست وزیر، تویوو کلاار، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای بحران قفقاز جنوبی و گرجستان را پذیرفت.

نخست وزیر از همکاری ارمنستان و اتحادیه اروپا بسیار قدردانی کرد و با خرسندی به این واقعیت اشاره کرد که اصلاحات نهادی با حمایت اتحادیه اروپا در کشورمان اجرا شده است. نیکول پاشینیان در عین حال بر اهمیت فعالیت های هیئت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان تاکید کرد که به ثبات و صلح در منطقه کمک خواهد کرد.

طرفین به پیامدهای بحران انسانی، زیست محیطی و انرژی ایجاد شده در قره باغ کوهستانی در نتیجه محاصره غیرقانونی کریدور لاچین توسط آذربایجان اشاره کردند. نخست وزیر پاشینیان بر اهمیت قطعنامه تصویب شده توسط پارلمان اروپا در مورد رفع انسداد کریدور لاچین تاکید کرد.

به گزارش دولت، طرفین در مورد روند عادی سازی روابط بین ارمنستان و آذربایجان تبادل نظر کردند.

Source link