تصمیمات دادگاه لاهه منوط به اجرای اجباری است. دبیرکل سازمان ملل درباره تصمیم درباره لاچین

33


آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری مشروط به اجرای اجباری است و امیدوار است که اقدامات مناسب برای تضمین حرکت آزاد از طریق کریدور لاچین اتخاذ شود. “ارمنپرس”بر اساس این گزارش، بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد توسط استفان دوجاریک، سخنگوی وی منتشر شد.

در این بیانیه آمده است که دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری را که در 22 فوریه در چارچوب دادرسی بین ارمنستان و آذربایجان اتخاذ شده است، مورد توجه قرار می دهد. دبیرکل از اعتماد دولت های ارمنستان و آذربایجان به دیوان بین المللی دادگستری استقبال کرد.

دبیرکل یادآور شد: تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا است. او معتقد است که طرفین تصمیمات را اجرا خواهند کرد، از جمله تصمیم به اتخاذ تدابیری برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت از طریق کریدور لاچین. دبيركل ابراز اميدواري كرد كه ارمنستان و آذربايجان به تلاش براي بهبود روابط دوجانبه ادامه دهند. وی تاکید کرد که گفت و گوی سازنده را تشویق می کند.

Source link